Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018

Termín-věk dítěte

Povinné očkování

Nepovinné očkování

 

Nemoc

Nemoc

Očkovací látka

od 4. dne nejpozději do 6. týdne

Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)

 

od 6. týdne

 

Rotavirové nákazy

+

meningokoková onemocnění séroskupin ACWY*

Nimenrix

od 9. týdne (2. měsíc)

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Pneumokoková onemocnění*

Prevenar 13***

Rotavirové nákazy

+

4. měsíce

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Pneumokoková onemocnění*

Prevenar 13***

Rotavirové nákazy

+

od 12. měsíce

 

klíšťová encefalitida

FSME-IMMUN

13. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice

 

mezi 11. a 13. měsícem

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Pneumokoková onemocnění*

Prevenar 13***

od dovršení 5. do dovršení 6. roku

Spalničky, zarděnky, příušnice

 

v 5 letech věku dítěte

Záškrt, tetanus, černý kašel

 

v 10 letech věku dítěte

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna

 

od 10 let

 

meningokokové onemocnění séroskupiny B*

Trumenba

od dovršení 13. do dovršení 14 roku věku dítěte

 

Onemocnění lidským papilomavirem *

+

 

+    Poznámka: Společnost Pfizer nemá vakcínu na toto onemocnění.
      Informace o těchto vakcínách získáte u praktického pediatra.

*    Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro osoby splňující
     podmínky dané zákonem č. 48/1997 Sb. v platném znění.

**   U rizikových skupin dětí ( do 6. měsíce věku) a u předčasně narozených
     dětí ( < 37. gestační týden) doporučuje Česká vakcionologická společnost
     očkování ve schématu 3+1 zákonem č.48/1997 Sb. v aktuálním znění.

*** Částečně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro osoby
     splňující podmínky dané zákonem č. 48/1997 Sb. v plat. znění.